domain sofia

Какво е домейн?

Домейн произхожда от английската дума domain, която означава притежание, собственост. Това е определена част от виртуалното интернет пространство. За всеки домейн се изискват и качествени хостинг услуги.Тук трябва да се отбележи, че всеки сайт притежава свой собствен адрес, наречен IP адрес ( например 153.254.546.234 ). Това е адресът на компютъра, в който е регистриран даден уебсайт и представлява поредица от цифри, нещо като ЕГН-то от личната ни карта.
Точно тук идват на помощ DNS системите ( Domain name system ), играещи ролята на каталози, които съдържат информация за всички домейни и ги преобразуват в определен IP адрес. Тоест, вместо потребителя да помни цялата тази комбинация от цифри е достатъчно да запомни домейн името, което му трябва, за да го намери в интернет пространството.

sofia domain name

Нека изберем най-подходящият за Вас домейн!

different-domains

Имената на домейните не могат да се повтарят и всяко от тях е уникално. Затова, като си избирате име за домейн трябва така да го подберете, че да съответства най-близко до услугата, която Вие ще предлагате.Например домейна на YouTube e youtube.com. Избягвайте дългите и трудни имена. Вместо това изберете някое кратко, което се помни лесно. Мислете винаги от страната на крайния потребител. Домейна е това, което потребителя изписва, за да намери определен сайт в глобалната интернет мрежа. Всеки домейн се състои от две части, разделени помежду си с точка.
Първата част или т. нар. същински домейн, е основната част от домейна. Тя се нарича домейн от второ ниво. Втората част или домейн от първо ниво, се състои от няколко букви, като например „bg“, „com“, „net“, „info“ и т.н. Да вземем пак примера от по-горе с youtube.com, където „youtube“ се явява домейн от първо ниво, а „.com“ – домейн от второ ниво.